Goed doel: Het Sophia kinderhersencentrum

Het Sophia kinderhersencentrum

De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het lichaam. En tegelijkertijd het meest essentiële orgaan voor een goede ontwikkeling van een kind. Een kleine afwijking heeft vaak vergaande gevolgen. Specialisten en wetenschappers bundelen hun krachten in het nieuwe expertisecentrum van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis om kinderen met een aandoening aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen een optimaal niveau van functioneren en participeren in de samenleving te geven. Denk aan kinderen met een slecht gehoor of zicht, maar ook kinderen met een hersentrauma, gezichtsafwijking, MS en moeilijk behandelbare aandoeningen als epilepsie of autisme.

Het Sophia Kinderhersencentrum zal in maart 2020 officieel geopend worden en wordt het eerste Kinderhersencentrum in Europa.

Waarom nu?
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Door nu de handen ineen te slaan kunnen we de nieuwste inzichten en onderzoekstechnieken optimaal benutten en multidisciplinaire zorg bieden. Daarmee komt voor aandoeningen die eerder als onbehandelbaar werden beschouwd nu zicht op therapie.

Het Sophia Kinderhersenlab
Als belangrijk onderdeel van het Kinderhersencentrum willen we het “Sophia Kinderhersenlab” realiseren. Daar ligt onze focus de komende tijd dan ook qua fondsenwerving. In dit Kinderhersenlab wil het Sophia kinderen met verschillende aandoeningen vanuit een brede visie spelenderwijs testen en meten. De scope van het onderzoek strekt zich uit van gen tot omgeving en hun interacties. Zo wordt een breed prospectief longitudinaal cohort opgebouwd voor zeldzame en minder zeldzame aandoeningen van hersenen, hoofd en zintuigen. Het Kinderhersenlab faciliteert de verzameling van een minimale dataset, die fungeert als een backbone waarop de deelnemende specialismen en onderzoeksgroepen hun eigen onderzoeksvragen en projecten kunnen laten aansluiten. Zo leren de specialisten veel over de werking en ontwikkeling van de hersenen met als doel om ieder kind de beste behandeling te geven en een optimale kwaliteit van leven te bieden. De uitkomsten van de testen en metingen worden meteen meegenomen in de gesprekken met de ouders zodat zorg en onderzoek direct aan elkaar verbonden worden.

Door te harmoniseren (op instrumenten en tijdsmomenten) met Generation R en Generation R next wordt de verbinding gevonden met de algemene populatie, hetgeen een referentiepunt verschaft en tevens onderzoek naar preventie mogelijk maakt. Daarnaast zal harmonisatie met belangrijke internationale spelers ervoor zorgen dat het Rotterdamse Kinderhersenlab mondiaal aan kan sluiten bij bijv het Child Brain Center in Boston.